top of page
Header foto De Heelweg

2e spoor re-integratie traject

 

Proactief en op maat begeleiding van werknemers die verzuimen waarbij het onduidelijk is of men terug kan keren, in de eigen of andere functie, binnen de huidige organisatie.

 

Soms is zelfs in een vroeg stadium (voor het einde van het 1e ziektejaar) al duidelijk dat de medewerker niet terug kan keren bij de eigen werkgever. Hoe eerder het 2e spoor re-integratie traject ingezet wordt hoe beter.  

Immers, als de werknemer elders aan de slag gaat wordt de schadelast voor de werkgever beperkt en gaat de werknemer weer positief de toekomst tegemoet.

De begeleiding door De Heelweg is begeleiding op maat die de instroom van een verzuimende werknemer in de WGA verkleint en op deze manier de schadelast voor beide partijen beperkt. Op maat; omdat de re-integratie specialist van De Heelweg dát inzet wat voor de kandidaat nodig is op dát moment. Dit betekent een flexibele en doortastende opstelling van de re-integratie specialist die hier gedurende het gehele traject op anticipeert.

Jonna Menthen

De Heelweg

Werkgever en werknemer wordt inzicht in de toekomst gegeven door uit te leggen hoe de WIA-beoordeling van het UWV eruitziet met de daarbij behorende financiële aspecten.

Intake

 

Tijdens de intake wordt besproken hoe het traject eruit zal zien en wat nodig is om het doel te bereiken.         

 

Het persoonsprofiel wordt opgesteld. 

 

De vraag die centraal staat is:  “wat heeft de werknemer nodig om zo goed mogelijk, conform de wetgeving, duurzaam op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan?”  

Wat is de inhoud van een 2e spoor re-integratie traject?

Het persoonsprofiel wordt aangevuld en het zoekprofiel wordt opgesteld. 

Verschillende modules worden ingezet; hieronder een aantal voorbeelden:

  • Verwerking van verlies m.b.t.  gezondheid en werk

  • Beroepen oriëntatie

  • Beroepen analyse

  • Sollicitatie training

  • Jobmarketing

  • Gebruik Social media / LinkedIn

 

Zie ook mijn blog:  2e spoor re-integratie zien als kans

en LinkedIn posts: Wel of geen 2e spoor re-integratie traject?  6 tips bij het inzetten van een 2e spoor re-integratie traject

 

Op het moment dat een medewerker is geplaatst bij een andere werkgever, wordt coaching aangeboden op de nieuwe werkplek en werknemer begeleid bij de afspraken met het UWV.

De proactieve begeleiding van De Heelweg houdt in dat er regelmatig een terugkoppeling is over de stand van zaken en waar we mee bezig zijn. Tussentijdse gesprekken met werknemer en werkgever worden ingepland zodat alle betrokkenen volledig op de hoogte zijn van alle stappen die gemaakt worden.

 

Doel hiervan is om ruis op de lijn en sancties van het UWV te voorkomen. 

Dit zijn extra contact momenten boven op de geadviseerde richtlijnen door het UWV.

Klik gesprek

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de werknemer en de re-integratie specialist. Een klikgesprek gaat vooraf aan de intake en is een kennismaking. Hierin spreekt zowel de werknemer en de re-integratie specialist uit of ze met elkaar het 2e spoor re-integratie traject in willen gaan.

Jonna Menthen
Contact

Profiteer van mijn twintig jaar lange ervaring in de arbeidsmarkt als re-integratie specialist, loopbaanbegeleider en casemanager bij verzuim.

bottom of page