top of page

Kerngesprek

Aan de hand van kerngesprekken kom ik tot de kern bij zowel medewerkers en leidinggevenden. In de gesprekken reflecteer ik om inzichten te krijgen en bewustwording te creëren.

Hoe gaan we dat doen? 

Doel van dit gesprek is om helder te krijgen wat er nodig is om iemand inzetbaar te houden of te krijgen.

Dit is een 3 -gesprek (Leidinggevende / P&O’er, medewerker en ik) waarbij aandacht wordt gegeven aan de huidige situatie van de medewerker. Punten die besproken kunnen worden is bijvoorbeeld frequent verzuim, balans tussen privé en werk, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Wat is er nodig om inzetbaar te zijn en te blijven?

Het is fijn als je als leidinggevende of een P&O’er  een derde persoon bij een gesprek hebt die op professionele wijze zaken bespreekbaar maakt. Bij wrijving in de relationele sfeer, bij een onderbuikgevoel van leidinggevende of wanneer leidinggevende het prettig vindt om een derde partij bij het gesprek te hebben.

Bij verzuim kan dit gesprek plaats vinden om de rapportage van de bedrijfsarts te bespreken en de re-integratie vorm te geven conform de Wet Verbetering Poortwachter; het opstellen van een Plan van Aanpak.

Indien alles helder is wordt dit transparant met elkaar gecommuniceerd en wordt de opvolging vastgelegd en gemonitord.

Dit kan een training zijn om grenzen aan te leren geven, helder te krijgen hoe je meer balans in je werk krijgt of een externe interventie zoals schuldhulp, bedrijfsmaatschappelijk werk, etc.

 

Kerngesprek Pro:

Ondersteuning voor leidinggevenden middels training en/of coaching bij gespreksvoering.

Kerngesprek De Heelweg
bottom of page