top of page

Re-integratie 2e spoor

Deze begeleiding is conform de richtlijnen van de wetgeving Poortwachter en het UWV dus schadelast beperkend met als doel duurzaam werk.

Proactief en op maat begeleiding van medewerkers die verzuimen waarbij het onduidelijk is of men terug kan komen in de huidige organisatie of wanneer het, soms al in een vroeg stadium, duidelijk is dat medewerker niet terug kan komen in de huidige organisatie. Op maat begeleiding die instroom in de WGA verkleint en de schadelast voor de medewerker en voor de werkgever beperkt.

Bij de intake wordt het doel vastgesteld en bespreek ik hoe het traject eruit zal zien. Werkgever en medewerker geef ik inzicht in de toekomst door uit te leggen hoe het traject en de claimbeoordeling van het UWV eruit ziet.

Op het moment dat een medewerker is geplaatst, bied ik coaching aan op de nieuwe werkplek en kan ik de medewerker begeleiden bij de afspraken bij het UWV.

 

De proactieve begeleiding houdt in dat ik regelmatig terugkoppel hoe de stand van zaken is en waar we mee bezig zijn. Tussentijdse gesprekken met medewerker en leidinggevende worden ingepland zodat alle betrokkenen volledig op de hoogte zijn van alle stappen die gemaakt worden. Doel hiervan is om ruis op de lijn en sancties van het UWV te voorkomen. Dit zijn extra contactmomenten boven op de geadviseerde richtlijnen door het UWV.

bottom of page