top of page

De Cirkel van Kracht 

Meer winst en werkgeluk in een organisatie of team creëer je door een cirkel van kracht.

Kracht is dynamiek, energie en vooruitgang.

Cirkel_van_Kracht_De_Heelweg

Kracht ontstaat wanneer : 

EIGENAARSCHAP, OPEN COMMUNICATIE, VERBINDING en VERTROUWEN

samenkomen in mens, team en organisatie.

 

Ik wil dat organisaties en teams de regie terugpakken en vol vertrouwen hun weg vervolgen.

EIGENAARSCHAP

Bewuste keuzes, nadenken over wat je echt wilt, op zoek gaan naar je eigen kracht en daarin ook stappen en verantwoordelijkheid nemen. Stappen op weg naar vooruitgang. Dat is voor mij eigenaarschap. Ik geloof dat een bedrijf in zijn kracht komt te staan op het moment dat niet alleen de directie, maar juist ook de medewerkers eigenaarschap echt gaan doorleven.

 

OPEN COMMUNICATIE

Duidelijk, met respect en transparant communiceren zorgt voor een grote verandering in een bedrijf. Als medewerkers weten wat er speelt, kan er proactief worden gehandeld en is iedereen betrokken om een oplossing te vinden.

 

Open communicatie zorgt voor verbinding en vertrouwen.

VERBINDING

Door elkaar en elkaars kwaliteiten te zien, groei je als bedrijf. Diversiteit op de werkvloer zorgt ervoor dat je scherp blijft, van elkaar blijft leren en elkaar aanvult. Op die manier kun je talenten en vaardigheden op de goede momenten inzetten, versterk je elkaar en krijg je een beter resultaat. Samen werken is pas samenwerken als je oprechte verbinding met de ander zoekt en kijkt waar je elkaar kunt versterken.

 

VERTROUWEN

Je veilig voelen in een organisatie, voelen dat je welkom bent en gewaardeerd wordt om je inbreng. Zo ziet vertrouwen er voor mij uit.

Vanuit vertrouwen kun je groeien, boven je eigen verwachtingen.

Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Daarmee zet je je medewerkers in hun kracht.

bottom of page