top of page

Wat is een outplacement traject?Bij een outplacementtraject krijgt de werknemer een traject aangeboden van de werkgever om een nieuwe baan te vinden. Dit gebeurt als een werknemer niet op zijn plek zit, er een arbeidsconflict is, of als er andere organisatorische wijzigen zijn waardoor zijn of haar functie komt te vervallen.

Werknemers die te maken krijgen met een outplacementtraject komen vaak in een moeilijke situatie terecht. Daarom is een goede zorg hierin van groot belang. Professionele begeleiding in dit traject is daarom een goede oplossing.


Wanneer wordt outplacement ingezet?

Outplacement wordt ingezet op het moment van ontslag of eerder; dat ligt eraan wat werkgever en werknemer met elkaar hebben afgesproken. Dit staat in de vaststellingsovereenkomst die de werkgever met de werknemer heeft opgemaakt.

Indien er zoveel organisatorische wijzigen zijn dat er meerdere werknemers worden ontslagen wordt een Outplacementtraject ook vaak opgenomen in een sociaal plan.


Hoe verloopt een outplacementtraject?

Hoe het traject er precies uit zal komen te zien beslissen we samen na de kennismaking. Zo kan een traject 3 maanden of bijvoorbeeld 6 maanden duren. De ene medewerker heeft vraag naar andere verdieping tijdens het traject dan de andere medewerker. De outplacementtrajecten van De Heelweg worden altijd op maat aangeboden.

Hieronder een opsomming over dat wat in een outplacementtraject aan bod komt:

  • Klik gesprek. Dit is een gratis gesprek om kennis te maken en om gezamenlijk te beoordelen of er voldoende klik is om met elkaar dit traject aan te gaan.

  • Intakegesprek. Het is belangrijk om elkaar goed te leren kennen zodat een zo goed mogelijk traject kan worden ingezet.

Wat we gaan bespreken zijn de volgende punten:

  • Wat is nodig voor een goed traject en wat zijn de mogelijkheden hiervoor

  • Wat is er nodig bij zelfonderzoek en welke instrumenten zetten we daarbij in

  • Wat zijn de wensen en mogelijkheden

  • Wat is er nodig om jezelf zo goed mogelijk te presenteren op de arbeidsmarkt

  • Zelfonderzoek. Middels verschillende gesprekken met daarbij behorende opdrachten brengen we in beeld wie de kandidaat is, wat de kandidaat wil en wat de kandidaat kan.

Meestal wordt gestart met de verwerking van het ontslag waarna onderzoek volgt naar de eigen kwaliteiten. Vaak is dit zeer verassend omdat er in dit traject “out of the box” wordt gedacht.

Bekijk ook mijn vorige blog over kansen zien:


Een eventuele behoefte aan (bij-) scholing kan vastgesteld worden. Het doel is het opstellen van een persoonlijk profiel van de kandidaat met de drijfveren, kwaliteiten en vaardigheden.

  • Personal branding

Middels een training (individueel) wordt er gewerkt aan “hoe presenteer je jezelf het beste”

Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan netwerken, social media, analyseren van vacatures, cv opstellen en de verschillende vormen betreft het benaderen van de arbeidsmarkt.

Sollicitatiegesprekken worden voorbereid en geoefend waarbij aandacht wordt geschonken aan verbale en non-verbale communicatie.

  • Jobhunting

Nu kan de zoektocht naar een baan beginnen! De kandidaat benadert de arbeidsmarkt en ook De Heelweg levert passende vacatures aan.

Doel: een passende functie waar werknemer zich helemaal op zijn of haar plek voelt.


Is een Outplacementtraject verplicht?

Als werkgever ben je in Nederland niet verplicht om outplacement aan te bieden aan ontslagen medewerkers. Het aanbieden van outplacement wordt wel gezien als onderdeel van goed werkgeverschap. Ook voor de ontslagen medewerker is het volgen van een outplacementtraject niet verplicht. De medewerker kan het programma dan ook afslaan.

Een Outplacementtraject kan dan ook niet afgedwongen worden.


Tip:

Sinds 1 juli 2015 geldt een transitie vergoeding bij ontslag. Werknemer dient hierover (inkomsten) belasting te betalen.

Als de transitievergoeding gebruikt wordt voor outplacement of scholing dan wordt daarover geen belasting betaald. De kosten hiervoor worden dan uit de ontslagvergoeding betaald. De medewerker ontvangt dit deel dan niet op zijn rekening dus betaalt hij of zij hierover geen inkomstenbelasting.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een “klik” gesprek:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page